Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na Instagramu

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže

Pořadatelem Soutěže je PASTA ORIGINAL s.r.o., Čelakovského 2055/4, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 05331030 dále jen „Pořadatel“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Instagram a platforma Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli, nikoliv společnosti Instagram.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá v období od 7. 9. 2021 do 5. 10. 2021 na fanpage Pořadatele na adrese https://www.instagram.com/smili_cz, tedy výhradně prostřednictvím platformy Instagram.

Soutěžící se do Soutěže zapojí sledováním oficiální stránky Pořadatele na Instagramu https://www.instagram.com/smili_cz/.

Sledováním stránky přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. 

Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhry

Po skončení soutěže Pořadatel ze všech sledujících Instagramového profilu @smili_cz vylosuje 1 výherce, který získá výhru.

Výhrou je sada na bělení zubů SMILI Duo.

Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže pomocí postu na stránkách fanpage a zaslanou soukromou zprávou.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím postu nebo komentáře nebo soukromé zprávy. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage na platformě Instagram.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Instagram. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage na platformě Instagram.

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.